fbpx

Finansowanie UE

Tytuł projektu: „Finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy PHU Specific Paweł Ściesiński.”

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 3 miesiące

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „SPECIFIC” Paweł Ściesiński

Wartość projektu: 429827,49 PLN

Wkład funduszy europejskich: 429827,49 PLN

www.mapadotacji.gov.pl